به سوی زندگی سالم...

بخش هماتولوژی

هماتولوژی شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه ، نشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماریهای مربوط به خون می پردازد و ارتباط نزدیکی با رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله :ایمنی شناسی ، ژنتیک پزشکی و ژنتیک مولکولی دارد.

هورمون شناسی

این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر ، طبف وسیعی از هورمون ها با روش بسیار دقیق ، مورد آزمایش قرار میگیرند .

بخش بیوشیمی

بیوشیمی پزشکی با مطالعه روی مایعات بدن انسان و بررسی تغییرات مواد تشکیل دهنده ی آنها به تشخیص بیماریهای مختلف و سیر درمان آنها کمک می کند .

میکروب شناسی

این بخش از آزمایشگاه دارای اهمیت بالایی است که از قسمت میکروب شناسی ، انگل شناسی ، و قارچ شناسی تشکیل شده است.

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی یکی از شاخه های پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی در برابر انتی ژن های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می پردازد.

آنالیز اسپرم

آزمایش آنالیز اسپرم، آنالیز و تجزیه ی مایع منی در مردان می باشد، که در این آزمایش فاکتورهای مختلفی نظیر حجم مایع، تعداد و میزان تحرک اسپرم و ... سنجیده می شود.

انگل شناسی و بیوشیمی ادرار

در این بخش از آزمایشگاه ، نمونه های مدفوع بیماران به صورت میکروسکوپی از نظر انواع انگل های کرمی و تک یاخته ای مورد بررسی قرار میگیرند .

پذیرش و جوابدهی

پذیرش و جوابدهی به عنوان بخش مهم و کلیدی آزمایشگاه می باشد.

آخرین تصاویر گالری

  • پرسنل آزمایشگاه ولیعصر(عج)
  • Vestibulum pulvinar adipiscing turpis vitae at ultrices. Suspendisse eu lectus dui, vitae lob in ortis lorem convallis semper felis. Fusce ravida nibh et ante accusan molestie.
  • Vestibulum pulvinar adipiscing turpis vitae at ultrices. Suspendisse eu lectus dui, vitae lob in ortis lorem convallis semper felis. Fusce ravida nibh et ante accusan molestie.
  • سالن انتظار آزمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر (عج )